8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2017

DODJELJENO 10 POHVALA ZA KREATIVNI DOPRINOS MANIFESTACIJI

Stručni žiri je 01.06.2017. godine donio odluka da se dodjeli 10 pohvala za kreativna doprinos manifestaciji, i to:

1. Ivan Gaćina (R.Hrvatska) - TVORAC MISLI / poezija
2. Azemina Krehić (BiH) - "IN OBSESSIAM" / zbirka poezije
3. Gorana Divjak (BiH) – "POMRAČENJE" / prozna-poetsko zbirka
4. Amina Hrnčić (BiH) „KOHERENTNI ZAGRLJAJI“/ zbirka poezije
5. Smail Jonuz (Švedska) – POTOHNUĆEMO NAMAH / proza
6. Zdenka Mlinar (R.Hrvatska) – HASAN IZBRISANI / proza
7. Emir Bajrović (Danska) - MOME SINU / poezija
8. Ivan Korponai (R.Slovenija) - PISAO SAM / poezija
9. Nizama Patković (BiH) - PODIGNI KULISE / poezija
10. Julijana Marinkovik (R.Makedonija) – NEISKAZIVO / poezija

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica