13.-14.1.2018. godine u Međunarodnom centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo održan je Likvni festival u organizaciji Udruženja za kulturu Novo svjetlost, a što je nastavak programskog angažmana udruženja na afirmaciji modernih umjetničkih izražaja.

Učesnici festivala imali su priliku da u sklopu programa učestvuju u radionici i iskažu svoje kreativne vještine i senzibilitete. Urađeni radovi su širokog tematskog spektra koji odražavaju likovne preokupacija današnjce gdje se koristi ekspresionistički izražaj širokog spektra boja i nijansi. Dominira apstraktni i nadrealistički ambijent ukazujući na komteplativno stranje autora koji prate impluse unurašnjih refleksija.

Izložba festivala pruža prikaz kreacije oslobođene šablona i predrasuda, koja se upušta u fokusiranje inspirativnih ideja koja proizilaze iz sudara unurašnjeg i vanjskog svijeta, a što kroz nadahnutu umjetničku kreaciju nalazi svoju vizuelnu manifestaciju.

U Sarajevu i BiH nedostaju likovni festivali, radionice i izložbe koje će se fokusirati na vizualizaciju aktuelnih umjetničkih interesovanja koja sve više teže konceptualizmu koji pruža adekvatan okvir za izražaj složenih ideja do kojih umjetnici dolaze kroz refeleksiju na kompleksnu stvarnost koja ih okružuje. Likovni festival u organizaciji Udruženja za kulturu Nova svjetlost jasno ukazuje na aktuelna umjetnička traganja za modernim likovnim izražajima koji zaslužuju da im se posveti adekvatna pažnja.

( KNS-info)

2

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica