Nova izdanja
„BALKANSKI GLASOVI“ - petojezična zbirka poezije
Priređivač Altenka Sapundžieva (Latinka-Zlatna) / Bugarska

Piše: Ibrahim Osmanbašić

Balkanski glasovi

Iz štampe je izašla petojezična zbirka poezije „BALKANSKI GLASOVI“, koju je priredila bugarska pjesnikinja Latinka-Zlatna – gdje su uključeni prijevodi na: makedonski, srpski, bosanski, hrvatski i bugarski jezik. U zbirku su uvršetna 46 autora – iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Hrvatske.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica