Kns pakat 103


Opće napomene:

a) ovaj projekat udruženja je programskog koncepta, trajnog karaktera i otvorenog tipa;

b) ciljevi projekta su:

- motivacija mladih umjetnika u nastojanju da se umjetnički izraze i putem umjetničkog stvaralaštva ostvare pozitivnu komunikaciju sa sredinom i društvom gdje žive i stvaraju,ili žele živjeti i raditi,uz samorespekt unutrašnje potrebe za individualnim izražajem u sferi umjetnosti;

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica