e11

Sarajevska muzička scena je, bezdaljnjeg, fenomen koji traje - jer je ostvario kontinuitet u svom kreativnom djelovanju kroz turbolentno vrijeme svoje egzistencije. Ono što danas, u 2007. godini, imamo na muzičkoj sceni - može se na razne načine sagledavati, te se može komparativnom analizom argumentovati da je to što danas imamo blijeda sijenka nekadašnjeg sjaja, ali i da imamo jedan prilagodljivu sposobnost uklapanja u moderne muzičke tokove i trendove - u domenu pop-rock izražaja

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica