Alisa Teletović je rođena u Banjaluci 1974.godine, svoje djetinjstvo provodi u Mostaru, odakle je porijeklo oca i ostaje do svoje 18.godine kad počinje agresija 1992.godine.

Kao najmlađa slikarica tada dobija dvije nagrade, a sa 15 godina prvu samostalnu izložbu radova apstraktnih slika koje su već tad bile drugačije i svoje.

Zbog ratnih zbivanja 1993, bježi i kreće put izbjeglištva.
Nastanjuje se u dalekoj Australiji, gdje ostaje dugi niz godina, završava studije, osniva dom i porodicui živi i radi. Tamo se probija samostalno kroz umjetničke krugove, galerije i biva priznata po svom radu. Dobija nagrade. Posebno priznanje dobija od strane eminentnog kritičara umjetnosti/umjetnina Bob Metcelara koji je poredi sa pravcom Ljuti Pingvini koji su emigrirali nakon drugog svjetskog rata u Australiju. Imali slične porive i simboliku na slikama i želju za pripadanjem osjećaj identeta, krize identiteta i traganja za odgovorima.

Za sebe kaže da je Putnica svjeta ili građanka svijeta, jer je bila i živjela u toliko divnih mjesta da je iz svakog donjela nešto vrijedno, biva obogaćena velikim iskustvom života na drugim mjestima, života sa drugim kulturama. 2011 godine se vraća u BIH i nastanjuje se u Sarajevu, muževom rodnom gradu, gdje upoznaje taj grad prvi put, sistem i umjetnički svijet, nastaje period nedomica, neznanja i borbe da se nje trud i rad vidi. Nastavlja da radi istim načinom i tempom kao što je to radila i u dalekoj Australiji.

Alma Gavrić - rođena Ajanić -  u Stocu 06. 06. 1961. godine., gdje završava gimnaziju 1980. godine. Iste godine upisuje  Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje diplomira 1984. godine. Zaposlena u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu kao profesorica crtanja. Izlagala je na više kolektivnih izložbi. Dobitnica je Šestoaprilske nagrade ULUBUIH-a za slikarstvo 06. 04. 2019. godine.

Biografija: Mensura Jahić     

Istaknuti samostalni umjetnik

Status i titulu dobila od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo u januaru 2016. godine.

Počasni Akademik UNESCO-a  

Diplomu dodijelio UNESCO Internacionalna Humanitarna Akademija Evropa – Azija u skladu sa odlukom generalnog zasjedanja Akademije (12.09.2011, protokol No.1) održano u Ruskoj Federaciji, za uspjeh i rezultate na polju umjetnosti i kulture.

Umjetnik godine u svijetu 2015. Universal Colours

Proglašena od „Universal Colours“, profesionalnog Art Magazina, sa sjedištem u Londonu i Helsinkiju za umjetnika godine. Kao nagrada, uslijedilo je objavljivanje radova i predstavljanje umjetnika na naslovnici Magazina sa dodatnih šest strana uz izvanrednu kritiku, eminentnog art kritičara Ali Najjara.

Naida Ljuma rođena je 22. maja 1994. godine u Tuzli. Osnovnu školu „Novi Grad“ završila je u Tuzli i bila učenik generacije, te u istom gradu nastavila školovanje u Građevinsko-geodetskoj školi, smjer Likovni tehničar za primijenjeno slikarsvo. Na Univerzitetu u Tuzli upisala je Filozofski fakultet na Odsjeku za filozofiju-sociologiju akademske 2013/14. godine. Na drugoj godini je postala aktivni član Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta (ASFF-a), te predsjednik Skupštine ASFF-a ak. 2013/14. godine. Akademske 2015/16. godine je izabrana za predsjenika ASFF-a, kao i za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta iz reda studenata. Upravni odbor Unije studenata Univerziteta u Tuzli iste akademske godine imenovao je Naidu Ljumu za predsjednika UO USUT-a, kao i za člana Senata Univerziteta u Tuzli, iz reda studenata. Bila je organizator Prve studentske konferencije pod nazivom „Unapređenje uslova studiranja: potrebe, izazovi i perspektive“ u okviru Dana Filozofskog fakulteta.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica