JAVNI POZIV: „MOST PJESNIKA -1. MEĐUNARODNI KONKURS POEZIJE – 2022“
3.decembar, 2022.g. / Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) 3.12.2022. godine organizuje međunarodnupjesničku manifestaciju „MOST PJESNIKA -1. MEĐUNARODNI KONKURS POEZIJE–2022″. Javni poziv za prijavu poetskih radova otvoren je do 15.09.2022. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– popularizacija pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.

Organizator manifestacije „MOST PJESNIKA -1. MEĐUNARODNI KONKURS POEZIJE–2022″ raspisuje:
JAVNI POZIV
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije

Uvjeti za prijavu:
I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski radovi - pjesme
1. da je rad autorsko djelo;
2. rad može biti javno objavljivan u bilo kojoj formi – štampano ili virtuelno;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) maksimalno dvije pjesme
b) obim: bez ograničenja

C) Starosna dob:
a) da je autor/-ica punoljetan (-a)

D) Podaci o autoru:
Uz radove autorica/autor navode podatke:
1. ime i prezime
2. godinu rođenja
3. grad i država stanovanja
3. kontakt telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).

II) TEMA
Ovaj konkurs se bavi isključivo temom mosta, te se mogu slati radovi sa sadržajem:
1. Most pjesnika
2. Most u bilo kom kontekst
3. Sadržaj pjesme suštinski treba da je vezan za most
4. Naslov pjesme ne mora imati riječ „most“

III) ROK ZA SLANJE RADOVA
Radovi se šanju isključivo putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt tel. 00387 61 524 505
Javni poziv je otvoren do 15.09.2022. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU
– Pjesme koje nisu temom i sadržajem vezani za „most“ neće bit razmatrane.
– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će selektor (-i), čije ime/imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

- Za najuspješnije radove predviđena su priznanja i uvrštavanje u zajedničku zbirku i program manifestacije.

 – Promocija zbirke „MOST PJESNIKA“ planira se u subotu 3.12. 2022.godine u Sarajevu, u skladu da epidemiološkim mjerama, o čemu će se, ako bude potrno, blagovremeno oglasiti organizator.

– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.11.2022. god.

V) OPĆE NAPOMENE
– Lektorisani radovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženje KNS

Sarajevo, 19.07.2022.godine

 

most_-_FB_kon.jpg

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica