JAVNI POZIV: „MOST PJESNIKA -1. MEĐUNARODNI KONKURS POEZIJE – 2022“
3.decembar, 2022.g. / Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) 3.12.2022. godine organizuje međunarodnupjesničku manifestaciju „MOST PJESNIKA -1. MEĐUNARODNI KONKURS POEZIJE–2022″. Javni poziv za prijavu poetskih radova otvoren je do 15.09.2022. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– popularizacija pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica