MOZAIČKA KNJIŽEVNOST OTVARA NOVE UMJETNIČKE SLOBODE

ibrahim osmanbasic 1
Ibrahim Osmanbašić

„Ako se ide u produbljivanje tog koncepta nužno se dolazi do „mozaičke književnosti“ gdje umjetnik dobija punu slobodu u odnosu na sve elemente književnog djela, a što podrazumijeva i korištenje različitih izražajnih formi i stilova pisanja, tako da je moguće da se dio radnje izloži prozom a dio poezijom – što nije nepoznato u okvirima svjetske književnosti, ali je sigurno da taj kreativni postupak nije dovoljno istražen niti mu je pridat adekvatan značaj u teoriji književnosti.“

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica