1. Kristina Gadže (BiH)

2. Suzana Stanišić Bijelović (Crna Gora)

3. Enesa Mahmić (BiH)

4. Blaženka Jukić (R.Hrvatska)

5. Kasim Susak Keke (BiH)

6. Mirjana Roguljić (R.Hrvatska)

7. Emir Bajrović (Danska)

8. Sanela Hamzić (BiH)

9. Vesna Radović (R.Srbija)

10. Слободан Миливојев Чуровић (Црна Гора)

1. Ivan Korponai (Slovenija)

2. Enser Hodža (Švicarska)

3. Mirela Bašić (BiH)

4. Atina Mušić (BiH)

5. Kristijan Modrušan (R. Hrvatska)

 6. Dragan Mučibabić (BiH)

 7. Đurđija Pruničić (R.Srbija)

8. Nada Vučičić (R. Hrvatska)

9. Zijad Plivac (BiH)

10. Adnan Sijarić (BiH)

Prispjele aplikacije na javni poziv "PRVA KNJIGA"

1.Mirela Bašić / Zenica

2. Ishak Kuljančić / Nova Kasaba, Milići

3. Amina Hrnčić / Maglaj-Sarajevo

4. Anel Mušanović / Sanski Most

5. Berina Spirjan / Sarajevo

6. Azemina Krehić / Kakanj

7. Gorana Divjak / Banjaluka

8. Ana Jugo / Sarajevo

 1. Armin Bolić (BiH)

2.  Denis Dželić (Danska)

3. Zdravko Odorčić (R.Hrvatska)

4. Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska)

5. Mehmed Meša Delić (Njemačka)

6. Veljko Bosnić (R.Srbija)

7. Mirjana Tomović (BiH)

8. Hanifa Ahmetašević (BiH)

9. Edin Šarić (Austrija)

10. Mirsada Bibić Šabotić (Crna Gora)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica