1. Zoran Jovanović (R.Srbija) 

2. Vitomir Čurčin (R.Srbija) 

3. Nemanja Vujačić (Crna Gora)

4. Fehret Hrustić (BiH) 

5. Dževad Kučukalić  (BiH) 

6. Denis Giljević (R.Hrvatska) 

7. Alma Muharemović (BiH) 

8. Husein Ismailović (Njemačka) 

9. Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija) 

10. Belma Babić (BiH) 

1. Mirjana Marković (R.Srbija)
2. Amina Hrnčić (BiH)
3. Jasmin Ibranović (BiH)
4. Smail Jonuz (Švedska)
5. Tamara Babić (R.Hrvatska)
6. Vezuv Bašić (Danska)
7. Lana Papić (R.Srbija)
8. Mirjana Mikulec (R.Hrvatska)
9. Milijana Jovanović (R.Srbija)
10. Džabir Sedić(BiH)

1. Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska)

2. Velid Bajramović (BiH)

3. Tomislav Ljotić (R.Srbija)

4. Šeća Jusupović Sejfić (BiH)

5. Šaban Srebrenica (BiH)

6. Sveta Cakić (R.Srbija)

7. Sofija Damčević (R.Srbija)

8. Gordana Vlašić (R.Hrvatska)

9. Gregor Grešak (R.Slovenija)

10. Hariz Junuzović (BiH)

1. Berina Spirjan (BiH)

2. Umihana Krličević-Omerović (BiH)

3. Branimir Šantak (Njemačka)

4. Emina Džaferović (BiH)

5. Ensar Bukarić (BiH)

6. Nataša Egumenovska (R. Makedonija)

7. Idriz Hodžić (BiH)

8. Irena Grubišić-Čabo (R.Hrvatska)

9. Ivan Gaćina (R.Hrvatska)

10. Gregor Grešak (R.Slovenija)

1. Azemina Krehić (BiH)

2. Fikret Cacan (R.Hrvatska)

3. Laura R. Eckman (SAD / BiH)

4. Željko Perović (R.Slovenja)

5. Ermin Lagumdžija (BiH)

6.  Ljubinka Doneva (R.Makedonija)

7. Sulejman Aličković (Luksemburg)

8. Antonia Padovan Kralj (R.Hrvatska)

9. Vladanka Cvetković (R.Srbija)

10. Adis Ahmethodžić (BiH)

1. Slavica Damnjanović (R.Srbija)

2. Mehmedin Nezirović (BiH)

3. Kaja Pančić Milenković (R.Srbija)

4.  Damir D. Ocvirk (R.Hrvatska)

5. Edhem Mrđanović (Francuska)

6. Ervina Mila Omeragić Džanović (R.Srbija)

7. Mirsada Murtić (BiH)

8. Amira Delić (BiH)

9. Amela Halilović (R.Srbija)

10. Ivana Dičić (R.Srbija)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica