1. Edita Bukva (BiH)

2. Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija)

3.  Remza Lagarija (Kanada)

4. Džehva Havić (BiH)

5. Mirsad Dedić (BiH)

6. Radmila Jojović (BiH)

7. Mejrema Velić-Mešanović (Austrija)

8. Marko Stanojević (R.Srbija)

9. Senad Ibrić (BiH)

10. Delila Islamović (BiH)

1. Ivan Skupnjak (R.Srbija)

2. Kemal Ljevaković (BiH)

3. Aida Suljaković (Švicarska)

4. Ago Haurdić (R.Makedonija)

5. Nebojša Stanojkovic Brka (R. Srbija)

6. Nihad Ćosić (BiH)

7. Ibrahim Osmanbašić (BiH)

 8. Avdulah Ramčilović (Austrija)

9. Refka Dedić (BiH)

10. Nikola Nenezić - Čudesni (Crna Gora)

1. Vera Bosazzi (R.Hrvatska)

2. Ljiljana Živković (R.Srbija)

3. Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija)

4. Dijana Vukman (R.Hrvatska)

5. Jusuf Džafić (BiH)

6. Јелена Радмиловић (БиХ)

 7. Ruža Rosi (R.Hrvatska)

8.  Sadija Klotz (Nur Sadia) /  (Njemačka)

 9. Elvira Krupić Šamlija (Francuska)

10. Tatjana Jakić (R.Srbija)

1. Duško Dražić (R. Srbija)

2. Ishak Kuljančić (BiH)

3. Emina Vildić (BiH)

4. Božan Vučić Božo (Crna Gora)

5. Miodrag Čabarkapa (Crna Gora)

 6. Anđela Andrijević (R.Srbija)

7. Edina Heldić-Smailagić (BiH)

8. Tamara Babić (R.Hrvatska)

9. Nermana Begagić (Fracuska)

10. Smajil Durmišević (BiH)

1. Braho Adrović (Crna Gora)

2. Munira Kovač-Devlić (BiH)

3. Almira Mraković (BiH)

4. Aron Baretić - ABe (R.Hrvatska)

5. Благица Антић (R.Srbija)

6. Amra Salihagić (Holandija)

7. Semina Hazić (BiH)

 8. Meho Jakupović (UK)

9. Dubravko Matančević (R.Hrvatska)

10. Frančeska Liebmann (Austrija)

 

 1. Мирјана Марковић (R.Srbija)

 2. Eldin Eminović (Holandija)

3. Alem Isaković (BiH)

4. Nermina  Subašić (BiH)

5. Aleksandar Marić (R.Srbija)

6. Danijel Jovanović (R.Srbija)

7. Nikolina Krajišnik (BiH)

8. Đurđa Vukelić Rožić (R.Hrvatska)

9. Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska)

10. Mira Rakanović (R.Srbija)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica