1. Duško Dražić (R. Srbija)

2. Ishak Kuljančić (BiH)

3. Emina Vildić (BiH)

4. Božan Vučić Božo (Crna Gora)

5. Miodrag Čabarkapa (Crna Gora)

 6. Anđela Andrijević (R.Srbija)

7. Edina Heldić-Smailagić (BiH)

8. Tamara Babić (R.Hrvatska)

9. Nermana Begagić (Fracuska)

10. Smajil Durmišević (BiH)

1. Braho Adrović (Crna Gora)

2. Munira Kovač-Devlić (BiH)

3. Almira Mraković (BiH)

4. Aron Baretić - ABe (R.Hrvatska)

5. Благица Антић (R.Srbija)

6. Amra Salihagić (Holandija)

7. Semina Hazić (BiH)

 8. Meho Jakupović (UK)

9. Dubravko Matančević (R.Hrvatska)

10. Frančeska Liebmann (Austrija)

 

 1. Мирјана Марковић (R.Srbija)

 2. Eldin Eminović (Holandija)

3. Alem Isaković (BiH)

4. Nermina  Subašić (BiH)

5. Aleksandar Marić (R.Srbija)

6. Danijel Jovanović (R.Srbija)

7. Nikolina Krajišnik (BiH)

8. Đurđa Vukelić Rožić (R.Hrvatska)

9. Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska)

10. Mira Rakanović (R.Srbija)

1. Julijana Marinkovik (R.Makedonija)

2.  Aleksandra Jovičić (mjesto-Lešak)

3. Larisa Softic-Gasal (BiH)

4. Mirjana Bošnjak (R.Srbija)

5. Јелена Ристић (R.Srbija)

6.Milan Ilić (R. Hrvatska)

7. Goran Džafić (R.Srbija)

8. Jasmin Ibranović (BiH)

9. Sanela Salibašić (BiH)

10. Zoran Bar (R.Srbija)

1. Kristina Gadže (BiH)

2. Suzana Stanišić Bijelović (Crna Gora)

3. Enesa Mahmić (BiH)

4. Blaženka Jukić (R.Hrvatska)

5. Kasim Susak Keke (BiH)

6. Mirjana Roguljić (R.Hrvatska)

7. Emir Bajrović (Danska)

8. Sanela Hamzić (BiH)

9. Vesna Radović (R.Srbija)

10. Слободан Миливојев Чуровић (Црна Гора)

1. Ivan Korponai (Slovenija)

2. Enser Hodža (Švicarska)

3. Mirela Bašić (BiH)

4. Atina Mušić (BiH)

5. Kristijan Modrušan (R. Hrvatska)

 6. Dragan Mučibabić (BiH)

 7. Đurđija Pruničić (R.Srbija)

8. Nada Vučičić (R. Hrvatska)

9. Zijad Plivac (BiH)

10. Adnan Sijarić (BiH)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica