Aplikacije_1 / 9.Međunarodni književni susreti-2020

 1. Sanijela Matković / BiH
 2. Nebojša Amanović / R. Srbija
 3. Nada Matović / R. Crna Gora
 4. Zoran Radosavljević / BiH
 5. Đurđija Peruničić / R. Srbija
 6. Vesna V. Radović / R. Srbija
 7. Denis Dželić / Danska
 8. Nermina Adžović Mustagrudić / R. Crna Gora
 9. Sanja Atanasovska / Kumanovo, S.Makedonija
 10. Dragan Mučibabić / BiH
 11. Jadranka Varga / R.Hrvatska
 12. Emir Bajrović / Danska
 13. Muhamed Omerović / BiH
 14. Jasmin Dorić / BiH
 15. Frančeska Liebmann / Austrija


8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017

Na sjednici stručnog žirija održanog 15.5.2017. godine donete su odluka:

1. Konstatuje se da 233 aplikacija zadovoljvaju propozicije javnog poziva.
2. Nakon sumiranja mišljenja članova žirija usaglašen je stav da se 191 poetski i prozni rad uvrste u zajedničku zbirku sa manifestacije.
3. Ostavlja se mogućnost od deset dana da, eventualno, dođe do korekcije spiska odabranih radova, ukoliko je došlo da nenamjernih propusta u procesu evidentiranja i pregleda prispjelih radova.
4. Žiri u narednih deset dana (do 25.5.) treba da izabere do deset radova kojima će se dodjeliti POHVALA za kreativan doprinos manifestaciji.

Žiri radi u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.

1. Mesud Prolić (Njemačka)
2. Nizama Patković (BiH)
3. Omer Redžić (BiH)
4. Ana Porenta (R.Slovenija)
5. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH)
6. Salih Malkić (BiH)
7. Samir Bešić (R.Slovenija)
8. Sandra Zec (R.Srbija)
9. Sanja Golić (Austrija)
10. Amir Šulić (BiH)

11. Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija/R Hrvatska)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica