Aplikacije_4 / 9.Međunarodni književni susreti-2020

46. Milka J.Šolaja /R.Srbija
47. Ljubica Katić /R.Hrvatska
48. Fatima Jamaković Čorambegić /BiH
49. Dubravko Matančević  /Hrvatska
50. Suada Suljić Sokolović /Australia
51. Asima Smajić Čosabić /Francuska
52. Sabah Al-Zubeidi /R.Srbija, Irak
53. Branimir Šantak  /R.Hrvatska
54. Mirveta Islamović /Crna Gora
55. Haris Bukarić /Njemačka
56.Marela Jerkić Jakovljević / BiH
57.Hava Bužo Sakić /BiH
58.Alma Buljubašić /Danska
59.Semira Jakupović /United Kingdom
60. Ensar Bukarić / BiH

Aplikacije_3 / 9.Međunarodni književni susreti-2020

31.Milan Ilić / R.Hrvatska
32.Anita Muderizović / R.Srbija
33.Žana Coven (1961.) / Italija
34.Nur Sadia / Njemačka
35.Gordana Vlašić /R.Hrvatska,
36.Katica Protić / R. Hrvatska
37.Edin Morić Kinkel (1967.) / Španija
38.Merima Krivošija (1986.) / BiH
39.Nada Golić / Holandija
40.Milena Zlateska / R. Hrvatska
41.Zehra Bajić-Alić / BiH
42.Ramiz Velagić / R.Slovenija
43.Jasna Sofija Imamović-Kosanović  /Njemačka
44.Edima Efendić Džinić / BiH
45.Vernesa Manov (1976.) / BiH

 Aplikacije_2 / 9.Međunarodni književni susreti-2020

16. Goran Sarić / Holandija
17. Bajruzin Hajro Planjac/ BiH
18. Kristijan Modrušan / R.Hrvatska
19. Mirsada Šabotić / Crna Gora
20. Ilhan Mulalić / BiH
21. Rabija Hamidović / Švedska
22. Svetlana Papaček / S. Makedonija
23. Džehva Havić / BiH
24. Gordana Sarić / Crna Gora
25. Vida Nenadić / R.Srbija
26. Selvera Šabanović / BiH
27. Kristina Kojić / BiH
28. Joanna Svensson / Švedska
29. Mubera Šabanović / Švedska
30. Stamen Milanović / R.Srbija

Aplikacije_1 / 9.Međunarodni književni susreti-2020

 1. Sanijela Matković / BiH
 2. Nebojša Amanović / R. Srbija
 3. Nada Matović / R. Crna Gora
 4. Zoran Radosavljević / BiH
 5. Đurđija Peruničić / R. Srbija
 6. Vesna V. Radović / R. Srbija
 7. Denis Dželić / Danska
 8. Nermina Adžović Mustagrudić / R. Crna Gora
 9. Sanja Atanasovska / Kumanovo, S.Makedonija
 10. Dragan Mučibabić / BiH
 11. Jadranka Varga / R.Hrvatska
 12. Emir Bajrović / Danska
 13. Muhamed Omerović / BiH
 14. Jasmin Dorić / BiH
 15. Frančeska Liebmann / Austrija

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica