8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017

Na sjednici stručnog žirija održanog 15.5.2017. godine donete su odluka:

1. Konstatuje se da 233 aplikacija zadovoljvaju propozicije javnog poziva.
2. Nakon sumiranja mišljenja članova žirija usaglašen je stav da se 191 poetski i prozni rad uvrste u zajedničku zbirku sa manifestacije.
3. Ostavlja se mogućnost od deset dana da, eventualno, dođe do korekcije spiska odabranih radova, ukoliko je došlo da nenamjernih propusta u procesu evidentiranja i pregleda prispjelih radova.
4. Žiri u narednih deset dana (do 25.5.) treba da izabere do deset radova kojima će se dodjeliti POHVALA za kreativan doprinos manifestaciji.

Žiri radi u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.

1. Mesud Prolić (Njemačka)
2. Nizama Patković (BiH)
3. Omer Redžić (BiH)
4. Ana Porenta (R.Slovenija)
5. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH)
6. Salih Malkić (BiH)
7. Samir Bešić (R.Slovenija)
8. Sandra Zec (R.Srbija)
9. Sanja Golić (Austrija)
10. Amir Šulić (BiH)

11. Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija/R Hrvatska)


1.Branka Dojkić (Crna Gora)
2.Dušan Šabić (R.Slovenija)
3.Hasan Ireiz (BiH)
4. Ivan Vrljić (BiH)
5. Ivana Dičić (R. Srbija)
6. Ivo Mijatović-Ico (1969.)
7. R.Hrvatska
8. Izet Čurić (Austrija)
9. Jakub Džafić (BiH)
10. Kemal Handan (SAD)
11. Altenka Sapundžieva, Latinka-Zlatna (R.Bugarska)


1.Lenka Kuhar Danjhelova (R.Češka)
2.Ljubinka Doneva (R.Makedonija)
3.Milena Jacanović (R.Srbija)
4.Mirjana Jerotić (R.Slovenija)
5.Mirveta Islamović (Švedska)
6.Mubera Isanović (BiH)
7.Majda Fradelić (R.Hrvatska)
8.Marina Brkić (BiH)
9.Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska)
10. Miloje Veljović (BiH)

1. Miroslava Kućančanin (R.Srbija)
2. Nedeljko Đukić (R.Srbija)
3. Armir Hodžić (BiH)
4. Nikola Baćo Vujnović (BiH)
5. Ramiz Velagić (R.Slovenija)
6. Ružica Todorović (R.Hrvatska)
7. Sanja Kosić – Anna (R.Hrvatska)
8. Uma Dardagan (Austrija)
9. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)
10. Željko Cesnak (R.Srbija)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica