1.Branka Dojkić (Crna Gora)
2.Dušan Šabić (R.Slovenija)
3.Hasan Ireiz (BiH)
4. Ivan Vrljić (BiH)
5. Ivana Dičić (R. Srbija)
6. Ivo Mijatović-Ico (1969.)
7. R.Hrvatska
8. Izet Čurić (Austrija)
9. Jakub Džafić (BiH)
10. Kemal Handan (SAD)
11. Altenka Sapundžieva, Latinka-Zlatna (R.Bugarska)


1.Lenka Kuhar Danjhelova (R.Češka)
2.Ljubinka Doneva (R.Makedonija)
3.Milena Jacanović (R.Srbija)
4.Mirjana Jerotić (R.Slovenija)
5.Mirveta Islamović (Švedska)
6.Mubera Isanović (BiH)
7.Majda Fradelić (R.Hrvatska)
8.Marina Brkić (BiH)
9.Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska)
10. Miloje Veljović (BiH)

1. Miroslava Kućančanin (R.Srbija)
2. Nedeljko Đukić (R.Srbija)
3. Armir Hodžić (BiH)
4. Nikola Baćo Vujnović (BiH)
5. Ramiz Velagić (R.Slovenija)
6. Ružica Todorović (R.Hrvatska)
7. Sanja Kosić – Anna (R.Hrvatska)
8. Uma Dardagan (Austrija)
9. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)
10. Željko Cesnak (R.Srbija)

1. Zoran Jovanović (R.Srbija) 

2. Vitomir Čurčin (R.Srbija) 

3. Nemanja Vujačić (Crna Gora)

4. Fehret Hrustić (BiH) 

5. Dževad Kučukalić  (BiH) 

6. Denis Giljević (R.Hrvatska) 

7. Alma Muharemović (BiH) 

8. Husein Ismailović (Njemačka) 

9. Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija) 

10. Belma Babić (BiH) 

1. Mirjana Marković (R.Srbija)
2. Amina Hrnčić (BiH)
3. Jasmin Ibranović (BiH)
4. Smail Jonuz (Švedska)
5. Tamara Babić (R.Hrvatska)
6. Vezuv Bašić (Danska)
7. Lana Papić (R.Srbija)
8. Mirjana Mikulec (R.Hrvatska)
9. Milijana Jovanović (R.Srbija)
10. Džabir Sedić(BiH)

1. Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska)

2. Velid Bajramović (BiH)

3. Tomislav Ljotić (R.Srbija)

4. Šeća Jusupović Sejfić (BiH)

5. Šaban Srebrenica (BiH)

6. Sveta Cakić (R.Srbija)

7. Sofija Damčević (R.Srbija)

8. Gordana Vlašić (R.Hrvatska)

9. Gregor Grešak (R.Slovenija)

10. Hariz Junuzović (BiH)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica