1.

KUDA IDU VAGONI?

U vrelu izmaglicu
jedan za drugim nestaju vagoni
i ostavljaju Bijeli Grad
Usijane tračnice svijaju se
pod težinom natiskanih tijela
Kuda idemo?
Bengalo džene...
pjevom kuka Romče
I viri kroz sitnu pukotinu
naslonjeno na tutnjavu oznojenih majčinih njedara..
Sose nane naj san baxtali?
Podupire se nogicama
na onesviješteno tijelo
u uštirkanoj haljinici
i tapka ljutito da je probudi
Gdje ti je dej,nek te budi Evice?
Maše kroz rešetke
nepokošenim livadama
i smije se mrkim težacima
čiji pogled ne odgovara
Kuda idemo?
pita u snu i Evica
čovjeka heseda i pruža ruku
visoko iznad zmije
čije tijelo su natrpani vagoni
Romče se prenu kao da zna
i prstom upire u golubove
koji lete kao misli robova
sa Evicom na krilima
Nano,kuda idemo?
Konji sa ždrijebadi trče uz vlak
i sklanjaju se u šumu
čiji hlad krije duboke jame
Usporavaju vagoni
i škripe pred bijesnim psima
Kuda idemo ?
Zadnja stanica se račva
na kolone ljudi i hrpe tijela
Trga Romče majčinu košulju
i vrišti sa komadom platna
Nano kuda ideš?
Smračilo se nebo od dima
rijekom plove putnici u snu
Maljevi udaraju uz smijeh
Meci su dragocjena milost
Gdje je to stao vlak?
Na obali Save
sjedi Romče i pjeva
da ne bude sam
Maše konjima i pticama
što žive u hrđavim vagonima
Nad kamenim cvijetom
kojeg mrvi zaborav
ori se :Nano,nano kuda idemo?

BUREK KOD FRANJE

Svaki grad, svaka mahala, svako selo na svijetu ima svog Franju. Banja Luka ima Muju i Mujine ćevape. Sarajevo ima Hodžića i Mrkvu, Jablanica Gojka i Gojkovu jagnjetinu, New York ima "soup nazi-ja", London "naked chef-a", a moj grad ima Franju i Franjin burek. Nije to najbolji burek na svijetu, čak ni u bližoj okolini, niti je Franjo poznat po veseloj naravi niti po smislu za poslovanje. Mnogi se kunu da su jeli bolji burek u Bosanskom Novom kod Albanca, preko puta, košpičara zvanog Špico, ali mit oko Franje i njegovog bureka i danas živi.

Prijevod:
OBLAK OD SAMOGLASNIKA

“Odjednom
Magle
I oblaci
Uzvišili na nebu neviđeni prizor
Kao da su se bijeli radnici
Razmravili
Otkad je duša ozlobljena
štrajk nebu objavila.“
Ti si Mayakovsky,
Poznata i priznata Lična imenica,
ja sam od Mijakovskih
Razlika od dva samoglasnika A i I
Dva pjesnika Veliki i Mali
Dva raskrvavljena Planeta
Ja nisam Vladimir
U odjeći od presječenih
Oblaka i neba
Niti sam zvijezda
Ovješena o kandelabre
Na ruskim ulicama
Živimo u dva džepa
Jedan iz devetnaestog stoljeća
I jedan iz dvateset i prvog već
Vremenska razlika ne
Para šavove
Linije se spajaju
Prepliću i odvajaju
Vremena i prostori
Su Daleki a Bliski
Ljudi su Različiti
Al ipak Isti
Boli su poznate, a nepoznate
Na krovu
Otvorena vrata
Dragi Myakovsky
Pjesmu ti je Mijakovska
Poslala.

 JESEN JESENI O JESENI

Dok je plela krunu od lista i nizala nisku od plodova divljega kestena
Pričala je jesen jeseni o jeseni.
Priču o tebi i meni.
O nama.
O jesenjim kišama i bojama. O zlatnom lišću na granama.
Priču o tebi i meni.
O nama.
Pričala jesen jeseni o jeseni.
O jesenjim maglama i rijekama.
O bijelim zimama i zelenim proljećima.
O ljetima vrelim i dugama. Pričala je jesen jeseni.
O nama.
Ubrala jesen dunju žutu, tamo pokraj ceste
na putu. I jabuku sočnu, mirisnu i zrelu.
Bojama se odjenula, krunom okrunila
niskom okitila, dok je priču pričala
jesen jeseni o jeseni
priču o tebi i meni.
O nama.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica