KADA POEZIJA U SUTON ME BDIJE

Polaskano upijam svježe trnce hladnog roja
Let zimnih svjetala me mazno opija
Oko mog Polidora usnulog mazno se uvija
Pa hripa od ljepote ustreptalog Svemira
A ja zavedena igrom vretenastog plavetnila
I vodoskocima sunca noćnih sanjarija
Izranjam iz rastvorivog bunila, smognog sivila
To poezija bdije me u suton da bi me srčano izmislila.

Ptice se tope u ovoj osami bisernoj
Staklenih perli umivenih, uzrujalo rascvjetalih
Nemirno ih gajim u ovu noć azurnu
Snjegovima snujem plavo svako sutonje stablo
Što injem drijema, vjetrom daška nijema
Gdje Polidor medni iznjedruje vatromet ledni
I jedna nimfa snena treperi sjenkama raspršena
Ta ju poezija miluje u suton, čežnjom okrepljena.

DŽEP

Crni zimski kaput...
Sitan štep
je potpis
vešte krojačice.
Sa desne strane jedan,
i sa leve isto tako vredan
duboki džep,
a u njemu čitav svet
-Njena ruka u mojoj ruci.
Jedna drugu greju,
dok pahulje plešu, veju.
Topli juriš krvi što teče
kroz vene,
nežni stisak žene
koja me voli,
osećam.
Prsti isprepletani,
kao u žljebu,
dokazuju

da sve je u redu
kad je Ona pored
mene.
Ćutimo dok stope
ostavljamo u snegu,
kao jelen i uplašena srna
što u begu
mole za milost lovaca...
Tako i ja molim Boga
da me nikad ne liši Nje,
i osmeha
što mi izmami svaki trenutak
proveden sa Njom.
U tišini decembarske idile,
čujem Njene misli,
kao šuštanje svile,
i ona se moli za isto,
a pahulje prekrivaju tragove
u snegu...

NE MOGU,NE MOŽE

Zidovi ne mogu zamijeniti platno,
prsti ne mogu zamijeniti kistove,
kolaži ne mogu zamijeniti listove,
viskovi ne mogu zamijeniti klatno.
Vrijeme ne može steći smrtnost,
prostor ne može steći skučenost,
život ne može steći ukrućenost,
zemlja ne može steći besmrtnost.

DOMENA VAN DOMAŠAJA

Samo ono što se prihvati može se mijenjati
Jer sve što prihvatimo zalazi pod domenu nas
I sve što je pod nama ne troši energiju
Kad puštamo našu dušu da se kroz našu domenu
Prožima
Samo ono što se prihvati može se mijenjati
Jer sve što odbijamo svojevoljno bacamo
Izvan našeg domašaja i da bismo mijenjali
Moramo uložiti napor do odbačenog doći
I kad smo već tu, dovoljno smo umorni
Da odbačeno ostane nepromijenjeno
Dovoljno smo umorni da odbačeno
Promijeni nas

NE MARI

Zar nismo tako blagoslovljeni
Tako uništeni,tako mladi
Ne mari... i to će proć
Zar nismo tako zadovoljni
Tako siti a vječito gladni
Ne mari i to će proć
I kasni poljubac i duboka noć
I vruća postelja i osmijeh u rastanak
Zar nismo trenutak tek u vremenu
Zemlja u plamenu
Nestajući oblak na nebu
Ne mari
U vječnosti atom boravi
Pun memorije, pun ljubavi
Dio nas neusmrtivih
Iza tačke, iza svršetka svih stvari

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica